Aktualnośći

Nowe zasady korzystania z obiektów sportowych Kompleksu Arena

2020-10-16 11:35 przez Arena

Od wtorku 20.10.2020 roku obowiązują nowe zasady korzystania z obiektów sportowych Kompleksu Arena. Wszystko zgodnie z nowymi wytycznymi sanitarnymi i wynikających z nich ograniczeniami.

Ogólne zasady:

* Basen Arena –  dla grup zorganizowanych, szczegóły w oddzielnym poście

* Korty tenisowe i squash - działają w wyznaczonych godzinach, rezerwacja wyłącznie telefoniczna w Kasie Basenu pod numerem 68 455 89 50   z min. jednodniowym  wyprzedzeniem. Płatność w kasie Basenu Arena.

* Boiska piłkarskie - działają bez zmian. Na obiekcie odbywają się treningi żagańskich klubów oraz mecze ligowe. Wydarzenia sportowe bez udziału publiczności. Rodzice dzieci uczestniczących w treningach nie mają możliwości przebywania na obiekcie podczas zajęć.

* Bieżnią lekkoatletyczna – Przed wejściem na obiekt należy  pobrać klucz i wpisać się na listę wejść. Klucz do pobrania:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.00 – pracownik obsługi  Hala Sportowo-Widowiskowa,

od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-21.00 – kasa Basen Arena,

sobota w godzinach  9.00-15.00- kasa Basen Arena,

sobota w godzinach 15.00-20.00  recepcja Hostel Arena

niedziela w godzinach 9.00-20.00 recepcja Hostel Arena

* Kręgielnia - nieczynna do odwołania

* Hala Sportowo-Widowiskowa - działa bez zmian. Na obiekcie odbywają się treningi żagańskich klubów oraz mecze ligowe. Wydarzenia sportowe bez udziału publiczności. Rodzice dzieci uczestniczących w treningach nie mają możliwości przebywania na obiekcie podczas zajęć.

* Hostel Arena - działa bez zmian.

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY:

Squash i tenis ziemny:

Zasady rezerwacji kortów tenisowych i squash w Kompleksie Arena

 1. Rezerwacje kortów tenisowych i kortów squash mogą być zgłaszane telefonicznie pod numerem: 68 455 89 50 w godzinach pracy kasy Basenu Arena
 2. W celu dokonania rezerwacji konieczne jest podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu osoby dokonującej rezerwacji.
 3. Rezerwacji można dokonać z minimum 1 dniowym wyprzedzeniem.
 4. Rezerwacje przyjmowane są na czas:
 • 45 minut gry
 • 1 godzina 45 minut gry

(konieczna 15-minutowa przerwa pomiędzy grami, ostatnia gra do godz. 20.45)

 1. Płatności za korzystanie z obiektu należy dokonywać w kasie Basenu Arena
 2. Korty tenisowe działają od poniedziałku niedzieli w godzinach: 10.00-20.45
 3. Squash czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00-20.45
 4. Aktualne ceny:

Tenis ziemny: 

Cena za 45 minut - 20 zł (niezależnie od pory grania)

Cena na 1,45 godz. - 40 zł 

Squash:

Cena za 45 minut - 30 zł (niezależnie od pory grania)

Cena na 1,45 godz. - 60 zł 

Wypożyczenie sprzętu do squasha :

* 5 zł za rakietę za 45 min. grania

* 10 zł za rakietę za 1,45 godz. grania

9. Przed wejściem na korty tenisowe lub squash należy okazać paragon potwierdzający dokonanie płatności.

10. Arena Żagań Sp. z o.o. nie odpowiada ze opóźnienia wynikające z awarii technicznych obiektu.

11. Klienci kortów tenisowych i squash zobligowani są do stosowania się do aktualnie obowiązujących wymogów sanitarnych.

12. Dokonanie rezerwacji kortów jest równoznaczne z zapoznaniem się z zamieszczoną poniżej klauzulą informacyjną RODO:

Kręgielnia:

Zasady rezerwacji kręgielni w Kompleksie Arena

 1. Kręgielnia działa od czwartku do niedzieli w godzinach 16.00-22.00
 2. Rezerwacje torów do gry mogą być zgłaszane telefonicznie pod numerem:
  68 455 89 50 w godzinach pracy Kasy Basenu Arena.
 3. W celu dokonania rezerwacji konieczne jest podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu osoby dokonującej rezerwacji, a także ilości osób jaka będzie grała w kręgle.
 4. Rezerwacje rozpoczynają się o pełnych godzinach. Jeśli lokal w ciągu dnia udostępniany jest kilku grupom osób, wówczas kolejne rezerwacje zostają przesunięte  o  pół  godziny  (przerwa  techniczna  przeznaczona  na dezynfekcję).
 5. Rezerwacje przyjmowane są na czas pełnej godziny (godzin).
 6. Nieobecność osoby rezerwującej o ustalonej godzinie, powoduje zwolnienie rezerwacji  i  możliwość  sprzedaży  toru – nie   dotyczy rezerwacji całodniowych.
 7. W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry lub przy braku takiej  informacji,  rezerwujący  zobowiązuje  się  do  opłacenia  torów  za niewykorzystany czas od godziny planowanej rezerwacji.
 8. Arena Żagań Sp. z o.o. nie odpowiada ze opóźnienia wynikające z awarii technicznych bowlingu.
 9. Lokal udostępniany jest  wyłącznie  jednej  osobie  rezerwującej  (istnieje  możliwość  wynajmu jednego lub dwóch torów do gry).
 10. Korzystanie z Kręgielni obwarowane jest  obowiązującymi przepisami sanitarnymi do którego użytkownicy muszą się dostosować:

a) Na terenie budynku obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa

b) Po wejściu do budynku istnieje obowiązek zdezynfekowania rąk za pomocą przygotowanego płynu

c) W lokalu jednocześnie może przebywać nie więcej jak 20 osób (bez możliwości zabawy tanecznej)

 1. Aktualne ceny:

Od czwartku do niedzieli (w godzinach 16.00-22.00) - 40 zł za 60 minut gry na 1 torze

 

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanym RODO informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arena Żagań sp. z o. o.,
ul. Kochanowskiego 6, 68-100 Żagań

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@arena.zagan.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi – zgodnie
z obowiązującym  Regulaminem ogólnym Basenu Arena i Regulaminem korzystania z pływalni przez grupy zorganizowane  tj. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres 12 miesięcy niezbędny dla prawidłowegj realizacji oraz rozliczenia usługi

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile szczególne powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie wyłączają lub ograniczają takiego żądania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji usługi

9) podane dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ( profilowaniu).

 

Wróć

Dodaj komentarz

Agencja Reklamowa Drop of Design